۱۶ مرداد؛آیین بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد تأسیس جه...

سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی، ۱۶ مرداد ماه جاری برگزار می‌شود. آیین بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی و تقدیر از جهادگران نمونه این نهاد،دوشنبه ۱۶ مرداد با [...]