۱

آموزش کارکنان دولت

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به عنوان یکی از مجریان آموزش کارکنان دولت در سطح کشور مفتخر است به پشتوانه سالها تجربه در زمینه اجرای آموزش های شغل محور، بهره گیری از اساتید مجرب و متعهّد، برنامه های آموزشی روزآمد، کاربردی و متنوع، خدمات آموزشی خود را به دستگاه های اجرایی کشور ارائه نماید. خدمات […]