منشور

منشور ● انواع منشور: – منشورهای قائم الزاویه – منشورهای داو (Dove) – منشورهای پرو (Porro) – منشورهای لوزی (Rhomboid) – منشورهای انحراف ۴۵ درجه (۴۵ deviation) – منشورهای پنتا (Penta) ● مشخصات: – تلورانس خطای هرمی: ۵ دقیقه کمانی – تلورانس زاویه: ۲ دقیقه کمانی – همواری سطح: λ⁄۴ – کیفیت سطح: ۶۰-۴۰ MIL […]

آینه فلزی

آینه های فلزی ● انواع آینه های فلزی: – جنس: استیل و آلمینیومی – در ابعاد مختلف ● کاربردها: – در سیستمهای الکترواپتیکی – در ساخت قالبهای عدسیهای اپتیکی ● موارد قابل ارائه : – محصول تمام شده – تولید سفارشی

لنز

لنز ● انواع لنز: – لنزهای محدب الطرفین – لنزهای تخت- محدب – لنزهای مقعرالطرفین – لنزهای تخت – مقعر – لنزهای محدب – مقعر – لنزهای دابلت ● مشخصات: – ابعاد: ۳-۱۶۰ mm – تلورانس ابعاد: %۰٫۱± – تلورانس فاصله کانونی: %۲± – خطای هم محوری: ۲ دقیقه کمانی – کیفیت سطح: ۶۰-۴۰ MIL […]