کالیبراسیون لنزومتر...

لنزومتر همانند تمامی تجهیزات اندازه‌گیری آزمایشگاهی و پزشکی لازم است در دوره‌های تعریف‌شده، کالیبره شود. برای کالیبره‌کردن این دستگاه از مجموعۀ عدسی‌های مرجعی استفاده می‌کنند که مشخصات آن‌ها در استانداردهای [...]

آزمایشگاه اندازه گیری ابعادی...

معرفی آزمایشگاه آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق ابعادی مجهز به دستگاه CMM از نوع ۸۷ Wenzel LH با دقت ۲ میکرون ( دارای گواهینامه کالیبراسیون)، دستگاه سایه نگار و انواع ابزارهای اندازه [...]

آزمایشگاه تخصصی متالورژی...

معرفی آزمایشگاه آزمایشگاه متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به عنوان زیرمجموعه گروه پژوهشی متالورژی، فعالیت های خود را در دهه ۶۰ با هدف ارائه خدمات به پروژه های داخلی آغاز [...]

سیستم اپتیکی د‌ستگاه چارت پروژکتور...

سیستم اپتیکی د‌ستگاه چارت پروژکتور • کاربرد: سیستم – سنجش میزان دید و بررسی دید دو چشمی – اندازه‌گیری حدت (تیزبینی) بینایی • مزیت عمده این سیستم‌ها: – توانایی در [...]