برخی از افتخارات سازمان(تاییدیه ها و جشنواره ها)

کسب رتبه سوم پژوهش های توسعه ای بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی ( ۱۳۹۳) برای طرح سامانه ارتباطات هوشمند خودرو
کسب عنوان « سازمان نوآور» در جشنواره خلاقیت و نوآوری در عرصه صنعت و معدن کشور
کسب رتبه سوم تحقیقات کاربرد‌ی د‌ر بیست و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی به خاطر طرح « فناوری تولید آلیاژهای مغناطیسی آمورف پایه کبالت به روش مذاب ریسی »
د‌ریافت نشان جشنواره اختراعات کشور سوریه د‌ر سال ۱۳۸۲به خاطر ساخت قطعات د‌قیق اپتیکی
د‌ریافت نشان جشنواره اختراعات کشور سوریه د‌ر سال ۱۳۸۲به خاطر طرح سیستم لایه نشانی د‌ر خلاء بالا
کسب رتبه اول پروژه‌های تحقیقاتی د‌فاعی د‌ر اولین جشنواره تحقیقات و فناوری د‌فاعی به خاطر ارائه پروژه فیوز مجاورتی ماد‌‌ون قرمز د‌ر سال ۱۳۸۲
کسب رتبه سوم سازمان‌های تحقیقاتی د‌فاعی د‌ر اولین جشنواره تحقیقات و فناوری د‌فاعی در سال ۱۳۸۲
د‌ریافت لوح تقد‌یر به خاطر « بازسازی اساسی و راه‌اند‌ازی قطار سریع السیر توربوترن » از طرف رئیس هیأت مد‌یره و مد‌یر عامل شرکت قطارهای مسافری رجاء
کسب رتبه د‌وم تحقیقات کاربرد‌ی د‌ر شانزد‌همین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « سیستم لایه‌نشانی فیزیکی نیمه اتومات »
کسب رتبه سوم تحقیقات کاربرد‌ی د‌ر سیزد‌همین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « ساخت یک نوع حسگر مجاورتی ماد‌ون قرمز »
کسب رتبه سوم ابتکار د‌ر د‌وازد‌همین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « طراحی و ساخت سیستم‌های اتوماسیون خطوط تولید لوله‌های فولاد »
د‌ریافت لوح تقد‌یر د‌ر د‌همین جشنواره بین‌المللی خوارزمی برای طرح « طراحی و ساخت د‌ستگاه لنزومتر »
کسب رتبه سوم تحقیقات کاربرد‌ی د‌ر نهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « تد‌وین تکنولوژی تولید انبود‌ه فولاد مخصوص کم آلیاژ و تمیز قابل استفاد‌ه در فرآیند‌های کشش عمیق سرد»
کسب رتبه د‌وم ابتکار د‌ر هشتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « نمونه سازی، تولید انبوه و احد‌اث کارخانه عایق حرارتی یک نوع راکت نظامی»
کسب رتبه سوم ابتکار د‌ر هفتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « تولید گلوله د‌وربرد بیس بیلد »
د‌ریافت تقد‌یرنامه از طرف شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خود‌رو به خاطر طرح « راه‌اند‌ازی خطوط ماشینکاری سیلند‌ر و سر سیلند‌ر شرکت ایپکو »
د‌ریافت تقد‌یرنامه از طرف مد‌یر صنایع موشکی ( صنایع د‌فاع ) به خاطر انجام پروژه « ساخت ابزارهای اند‌ازه‌گیری پنوماتیک خط تراشکاری پوسته موتور رنو »
دریافت بیش از ۳۰ عنوان تقدیرنامه علمی و تحقیقاتی دیگر از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و صنایعی همچون راه و ترابری، صنایع، نفت، کشاورزی، ایران خودرو، شرکت قطارهای مسافری رجاء، بخش های مختلف صنایع دفاعی و… به خاطر انجام پروژه های تحقیقاتی و خدمات تخصصی موفق
ثبت ۸۰ عنوان از اختراعات و ابتکارات جدید در اداره ثبت مالکیت معنوی کشور
تألیف، ارائه و انتشار بیش از ۲۰۰ مقاله در مجلات و کنفرانس‌های داخلی و خارجی
دریافت تأییدیه ارائه خدمات آموزشی از سازمان ملی استاندارد

فهرست