استند حمل موتور (جیگ پالت)

  1. پروژه ویژه
  2. استند حمل موتور (جیگ پالت)

استند حمل موتور (جیگ پالت)

  • حمل پوسته موتور بر روی کانوایر و ایجاد موقعیت مناسب در هر ایستگاه جهت مونتاژ سایر قطعات موتورخودرو در خط مونتاژ

مرکز خدمات تخصص ساخت