طرح‌های پژوهشی

  1. طرح‌های پژوهشی
No image 3x4

طرح پژوهشی …

Picture10

برپایی یک سامانه کالیبراسیون خلأسنج پیرانی

خلأ فيدتروي الكتريكي 011

طراحی و ساخت فیدتروی الکتریکی

منبع تبخير الكتروني 1

اصلاح اپتیک الکترون و تفنگ الکترونی در منبع تبخیر پرتو الکترونی

vacume 16

بهینه سازی چشمه پرتو یون پهن (آزمایشگاهی پایدار) برای لایه نشانی به کمک پرتو یون