زمینه های فعالیت

  • مشاوره، نظارت و اجراي پروژه­ ها و سامانه­ های مبتنی بر اینترنت اشیاء
  • مشاوره، نظارت و اجراي پروژه­ هاي كاربردي در حوزه فناوري­ هاي نوين رادیویی (DSRC,WIFI,BLE,RFID و…)
  • طراحي و پياده­ سازی کاربردهای مبتنی بر فناوری ارتباطات خودرویی مدیریت اجرای طرح­ های کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • طراحی و پیاده­ سازی سامانه­ های مبتنی بر فرآیند
  • طراحی و پیاده­ سای سامانه برنامه­ ریزی، کنترل و مدیریت پروژه ­ها
  • طراحی و پیاده­ سازی فرآیندهای سازمانی بر بستر BPMS
فهرست