طراحی و ساخت قطعات اپتیکی دقیق خاص و سفارشی

ساخت قطعات برای به‌کارگیری درآزمایشگاه های اپتیک، فوتونیک و لیزر، سیستم های تصویربرداری، عکسبرداری، دوربین ها، تلسکوپ ها و میکروسکوپ ها، ساخت سيستم های اپتيكي تشخیص و درمان پزشکی و چشم پزشکی، ساخت سیستم های اپتیکی، صنایع نظامی و غیرنظامی و صنایع مختلف

فهرست