پايش هشدار حرارتي کمپرسور

  • پايش هشدار حرارتي کمپرسور

نمايش و هشدار وضعيت درجه حرارت نقاط مهم کمپرسورهاي پالايشگاه تهران
– اندازه گيري درجه حرارت در 18 نقطه توسط ترموکوپل هاي نوع J و ارسال توسط مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال هوشمند16 بيتي و داراي خروجي
سريال RS485 به سيستم مرکزي در اتاق کنترل
– داراي سه مبدل هوشمند آنالوگ به ديجيتال
– پردازش سيگنال شش نقطه توسط هر مبدل
– نمايش دماي نقاط بر روي نمايشگر LCD در اتاق کنترل مرکزي پالايشگاه
– ارسال آلارم در صورت افزايش دماي نقاط از مقدار تنظيم شده

فهرست