طراحی و ساخت 20 دستگاه يونيت ميكروپروسسوری كنترل دمای توربوترن

  1. پروژه های حوزه ریلی
  2. طراحی و ساخت 20 دستگاه يونيت ميكروپروسسوری كنترل دمای توربوترن
  • طراحی و ساخت 20 دستگاه یونیت میکروپروسسوری کنترل دمای توربوترن
  • طراحی و ساخت 10 دستگاه یونیت میکروپروسسوری آنتی پاتیناژ توربوترن
  • طراحی دستگاه یونیت میکروپروسسوری DVEN
  • طراحی و ساخت دو دستگاه تابلوی حفاظت دیزل ژنراتور
  • راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتاقک توربین توربوترن
  • راه‌اندازی سیستم برق و کنترل تهویه دو رام توربوترن سیستم نگهداری و تعمیر پیشگیرانه
  • مدیریت و نظارت بر نگهداری و تعمیرات دو رام توربوترن از سال 1382 تاکنون شامل پایه‌ریزی و سازماندهی سیستم نت توسط 10 پیمانکار و نظارت بر فعالیت پیمانکاران
  • شناسایی و مستندسازی کلی برق و کنترل توربوترن