در این طرح یک ربات سفارشی برای جابجایی و چرخش سیلندر خودرو در خط تولید، طراحی و ساخته شده است. اين ربات بلوک سيلندر خودرو را كه وزن آن حدوداً 17 كيلوگرم است از مسير ورودي خود حدوداً 1 متر در راستاي محور x و 1 متر در راستاي y جابجا مي كند. همچنين در طی جابجایی بلوک سيلندر را به اندازه 90 درجه حول محور عمود بر محور لنگ آن و 180 درجه حول محور لنگ آن دوران می دهد. حرکت جابجايي و دوران بلوک سیلندر و برگشت به نقطه اول كمتر از 13 ثانيه طول مي‌كشد كه زمانی بسيار عالي است. و این نکته مرهون طراحی منحصر بفرد این ربات است که تمامي اين چهار جابجايي و چرخش را فقط با دو درجه آزادي دوراني و در طي يك حركت انجام مي دهد.

این ربات مشابه داخلی و خارجی نداشته است و از مرحله طراحی تا ساخت و مونتاژ آن، بطور کامل در داخل کشور انجام شده است.

mechanic1mechanic2mechanic3mechanic4

فهرست