• ربات چرخش و جابجایی سیلندر خودرو

این ربات سفارشی برای جابجایی و چرخش سیلندر خودرو در خط تولید، طراحی و ساخته شده است که بلوک سيلندر را از مسير ورودي خود حدوداً 1 متر در راستاي محور x و 1 متر در راستای محور y جابجا مي كند. همچنين آن را به اندازه 90 درجه حول محور آن دوران می دهد.

حرکت جابجايي و دوران بلوک سیلندر و برگشت به نقطه اول طی یک حرکت در كمتر از 13 ثانيه انجام می شود كه زمانی بسيار عالي است و این نکته مرهون طراحی منحصر بفرد این ربات است.

Menu