•  طراحی و ساخت دستگاه نشت‌ياب بلوك سيلندر موتور اتومبيل

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک

گروه پژوهشی مکانیک