قطعات ساخته شده از مواد اوليه توليد شده در پژوهشكده توسعه تكنولوژی

  1. پروژه های حوزه خودرو
  2. قطعات ساخته شده از مواد اوليه توليد شده در پژوهشكده توسعه تكنولوژی
  • طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاه‌های اندازه‌گیری جهت کنترل ابعادی قطعات صنعتی
  •  ساخت انواع قطعات و مجموعه‌های خطوط تولید و مونتاژ خودرو
  •  طراحی و اجرای اتوماسیون در خطوط تولید
  •  ردیابی خطوط مونتاژ و محصول نهایی
  •  طراحی تسترهای لازم جهت کنترل قطعات و مجموعه‌ها
  •  طراحی و ساخت ربات‌های صنعتی
  •  طراحی، ساخت و ارائه مشاوره در زمینه قالب‌های صنعتی و پیشرفته
فهرست