نمايش و هشدار وضعيت درجه حرارت نقاط مهم کمپرسورهای پالايشگاه تهران

– اندازه گيری درجه حرارت در 18 نقطه توسط ترموکوپل های نوع J و ارسال توسط مبدل های آنالوگ به ديجيتال هوشمند16 بيتی و دارای خروجی سريال RS485 به سيستم مرکزی در اتاق کنترل
– دارای سه مبدل هوشمند آنالوگ به ديجيتال
– پردازش سيگنال شش نقطه توسط هر مبدل
– نمايش دمای نقاط بر روی نمايشگر LCD در اتاق کنترل مرکزی پالايشگاه
– ارسال آلارم در صورت افزايش دمای نقاط از مقدار تنظيم شده

فهرست