3 گونیو فوندوس (Goniofundus)
· کاربرد:
– یک سیستم اپتیکی برای تشخیص و درمان بیماری های چشم، مورد استفاده چشم پزشکان
· بخشهای مختلف : ۳ Goniofundus
– یک عدسی مقعر با شعاع انحناء ۷٫۶ میلیمتر(معادل، شعاع انحناء تقریبی قرنیه)
– سه آینه با زوایای ۶۰، ۶۶ و ۷۶ درجه
· ویژگی :
– برای معاینه اتاقک قدامی، مشاهده فوندوس محیطی و مرکزی مناسب می باشد.
· طراحی و ساخته شده در دو مدل؛
– با لبه
– بدون لبه