تدوين دانش فنی، طراحی و ساخت ماژول‌های الكترونيكی اندازه‌گيری و ثبت نفت صادراتی

  1. پروژه ویژه
  2. تدوين دانش فنی، طراحی و ساخت ماژول‌های الكترونيكی اندازه‌گيری و ثبت نفت صادراتی

تدوين دانش فنی، طراحی و ساخت ماژول‌های الكترونيكی اندازه‌گيری و ثبت نفت صادراتی

کاربرد

  •  اندازه‌گيری، محاسبه و نمايش پيوستة مقدار نفت انتقالی از دستگاه‌های ميترينگ اسکله‌های جزيره خارک
  • اتصال به سيستم مرکزی با قابليت ارائه گزارش لحظه‌ای و ثبت در سيستم
  • جهت تنظيم همزمان نرخ نفت تحويل شده
  • مجهز به کارت الکترونيکي واسط جهت ارتباط از راه دور
  • پايش و نمايش دما، فشار، غلظت، کنترل حلقه پروسه و چاپ گزارش
  • داراي خروجی‌های آنالوگ و ديجيتال جهت ارسال به ساير تجهيزات دور

مشخصات (فنی):

  • مجموعة يکپارچة کامپيوتری جهت محاسبه و نمايش پيوستة مقدار و حجم محصولات نفتی خروجی
  • متشکل از پنج کارت الکترونيکی شامل کارت تغذيه، کارتCPU، کارت حافظه  (MEMB)، کارت ميتر (MRB)و کارت درايور نمايشگر LCD

کارفرما : شرکت ملی نفت ايران- شرکت پايانه های نفتی ايران