تدوين دانش فني، طراحي، مشاوره و ساخت قطعات، فيكسچر، ابزارهاي اندازه‌گيري، ماشين‌آلات و نصب ملزومات تجهيزات سرچاهي

  1. پروژه‌های قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی
  2. تدوين دانش فني، طراحي، مشاوره و ساخت قطعات، فيكسچر، ابزارهاي اندازه‌گيري، ماشين‌آلات و نصب ملزومات تجهيزات سرچاهي
  • تدوين دانش فني، طراحي، مشاوره و ساخت قطعات، فيكسچر، ابزارهاي اندازه‌گيري، ماشين‌آلات و نصب ملزومات تجهيزات سرچاهي

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک

گروه پژوهشی اتوماسیون

قطب علمی اندازه گیری دقیق