• نمايش سطح مخازن پالايشگاه نفت در كنار مخزن
  • ارسال اطلاعات به صورت سريال به اتاق مونيتورينگ مرکزی
  • تنظيم سطوح آلارم
  • دريافت اطلاعات توسط شبکه 485 RS

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک

گروه پژوهشی اتوماسیون

فهرست