طراحی و ساخت دستگاه اسپات فيس مورد استفاده در خط توليد پوسته موتور

  1. پروژه‌ها
  2. پروژه‌های گروه مکانیک
  3. طراحی و ساخت دستگاه اسپات فيس مورد استفاده در خط توليد پوسته موتور
  • طراحی و ساخت دستگاه اسپات فيس مورد استفاده در خط توليد پوسته موتور

 

گروه پژوهشی مکانیک