مطالعات امکان‌سنجی، امکان و ظرفیت اجرای یک طرح را در سطوح مختلف بررسی و ارزیابی می‌کند. نتیجه این مطالعات در قالب طرح توجیهی ارائه می‌شود که گزارشی از مطالعات بازار، بررسی‏های فنی و تکنولوژیکی  و بررسی‏های مالی است.

مطالعات امکان‌سنجی

مراحل مطالعات امکان‏سنجی عبارت است از:

  • توصیف و تعریف دقیق کسب و کار:

شناخت پیشینه شرکت، اهداف و استراتژی‏های شرکت، نقاط ضعف و قوت، ماهیت کسب و کار و استفاده از چارچوب‏ مدل‏های استاندارد در تحلیل نقاط ضعف و قوت و محیط دور و نزدیک

  • بررسی‌های فنی و عملیاتی

معرفی محصول و قابلیت‌های فنی، تکنولوژی‌های تولید، تجهیزات، مواد مصرفی مورد نیاز، منابع تامین مواد مصرفی، نیروی انسانی و …

  • مطالعات بازاریابی

بررسی روندهای کلی صنعت، برآورد امکانات عرضه و تقاضا، شناسایی حفره خالی بازار، تحلیل رقبا، پیش‌بینی از سهم بازار قابل اکتساب، بررسی روندهای تقاضا، بررسی روندهای قیمتی، تدوین مدل کسب و کار، تدوین برنامه بازار و …

  • مطالعات مالی و اقتصادی

پیش‌بینی هزینه‌های ثابت سرمایه گذاری، هزینه‌های عملیاتی، جریان‌های درآمدی، تدوین صورت‌مالی، محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) و نرخ بازدهی داخلی (IRR) و …

  • تحلیل ریسک کسب و کار

شناسایی ریسک‌های کسب و کار، تشکیل ماتریس احتمال و اثر، برنامه‌ریزی واکنش به ریسک‌های مهم سازمان و …

  • تحلیل ذینفعان

شناسایی و تحلیل ذینفعان کسب و کار بر اساس مدل‌های استاندارد، برنامه ریزی نحوه تعامل با ذینفعان