ژیروسکوپ فیبر نوری

تتت

اندازه‌گیری چرخش‌های بسیار دقیق و تعیین جهت چرخش و کاربرد در سیستم‌های ناوبری هوایی، زمینی و ریلی، موشکهای تاکتیکی و سیستم های هوشمند کنترل پرتاب، جهت‌گیری و پایدارسازی آنتن‌ها و دوربین‌ها، نقشه ‏برداری و هواشناسی، حفر تونل و ساخت جاده، بالگردها و هواپیماهای بدون سرنشین، جهت‏ یابی کاشت لوله‏‌های آب و گاز و کابل‌های مخابراتی، شمال‌یاب

 

 

 

مرکز خدمات تخصصی اپتیک
تلفن: ۶۶۰۳۱۹۱۲
 نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱
 پست الکترونیکی: optic@jdsharif.ac.ir

پاسخ دهید

*