ژیروسکوپ فیبر نوری با دقتdeg/h  ۱۰

کاربردها

اندازه گیری چرخش‌های بسیار دقیق و تعیین جهت چرخش درسیستم‌های ناوبری هوایی، زمینی و ریلی، موشک‌های تاکتیکی و سیستم‌های هوشمند کنترل پرتاب، جهت گیری و پایدارسازی آنتن‌ها و دوربین‌ها، نقشه ‏برداری و هواشناسی، حفر تونل و ساخت جاده، بالگردها و هواپیماهای بدون سرنشین، جهت‏ یابی کاشت لوله‌های آب و گاز و کابل‌های مخابراتی، شمال یاب