تولید فویل های لحیم کاری سخت آمورف از آلیاژهای پایه نیکل و کبالت به روش Melt Spinning