دستگاه ذوب ريسی تحت گاز محافظ (Protective Gas Melt Spinner)

 1. محصولات
 2. محصول ویژه
 3. دستگاه ذوب ريسی تحت گاز محافظ (Protective Gas Melt Spinner)

كاربردها:

 • تولید آلیاژهای آمورف و نانوكریستالی
 • انجماد سریع مواد فلزی به روش ذوب ریسی: سرعت سرد شدن مذاب: 105-106 C/s
 • تولید نوارهای آلیاژی: با ضخامت 20-50 µm و عرض 0.5-20 mm

كاربردهای مغناطیسی آلیاژهای آمورف:

 • حسگرهای نیرو، سرعت، ضربه
 • سیستم حفاظت الكترومغناطیسی كالا
 • هسته ترانسفورماتورها، چوك­ها، كلید و فنر مغناطیسی
 • فیلتر و حفاظ مغناطیسی و اندازه گیری جریان الكتریكی

 

مشخصات دستگاه:

 • حجم محفظه استيل: 200 ليتر
 • فشار نهايی: محدوده 5-10 ميلي بار
 • سيستم تخليه: پمپ هايی خلأ مكانيكي و ديفيوژن
 • زاويه نازل كوارتز: قابل تنظيم در بازه 0-20 o
 • فشار تزريق مذاب: قابل تنظيم در بازه 0.1-0.5 bar

تجهيزات جانبی نصب شده روي دستگاه:

 • كويل القايی با قطرهای 4,7 cm
 • منبع تغذيه RF، توان 15 kW، فركانس 450 kHz
 • ديسك گردان با حداكثر سرعت 40 m/s