ویژگی ها:

واحد رانش یا اینجکتور هد اصلی‌ترین زیرمجموعه دستگاه لوله مغزی سیار است که وظیفه آن فراهم كردن نيروی كششی لازم جهت راندن و يا بيرون كشيدن لوله از چاه می باشد. اینجکتور هد شامل دو زنجير حلقوی روبروی هم است كه گریپرهای آن ها قابل تنظيم بوده و ميزان کشش روی لوله را مي‌توان بصورت دستی و اتوماتيك تنظيم نمود تا لوله در آن ها نلغزد يا در حالت برعكس باعث تغییر فرم لوله نگردند. در صورتی كه اندازه لوله مورد استفاده تغيير كند، گریپرها با اندازه‌های متفاوت تنظيم مي‌شوند. اين زنجيره‌ها توسط دو چرخ دندانه‌دار كه با نيروی هيدروليك رانده می شوند به حركت در مي‌آيند.