ویژگی ها:

هوزريل وسيله ايست که جهت جمع‌آوري و ذخيره خطوط انتقال سيال هيدروليک (شلنگ‌ها) در دستگاه لوله مغزی سیار مورد استفاده قرار مي‌گيرد .اين مجموعه متشکل از سه قرقره دوار است که قرقره اول وظيفه جمع‌آوري خطوط انتقال توان به اينجکتور، قرقره دوم وظيفه جمع‌آوري خطوط سيگنال‌هاي هيدروليکي اينجکتور و قرقره سوم وظيفه جمع‌آوري خطوط توان BOP را بر عهده دارد.