ویژگی ها:

مجموعه ریل، یکی از مجموعه‌های دستگاه لوله مغزی است که وظیفه اصلی آن تغذیه و ذخیره لوله مغزی در هنگام ورود و خروج از چاه است.
این مجموعه در طراحی و ساخت به زیرمجموعه‌های زیر تقسیم می‌شود که خود شامل قطعات استاندارد و قطعات ساختی هستند.
پایه، قرقره، Level Wind، فریم، لوله‌کشی داخلی و خارجی، هوزینگ‌ها و کاور