معرفی

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شريف از سال 1359 با هدف استمرار آرمان های انقلاب فرهنگی، گسترش روحيه تحقیق و بهره برداری از يافته های پژوهشی، ارتقای سطح علمی خدمات تخصصی و گسترش طرح های كاربردی – نيمه صنعتی، ارتقاء و توسعه آموزش های علمی، مهارتی، کاربردی  و شغل محور و همچنين توسعه برنامه های فرهنگی، فعاليت خود را آغاز كرده است.

اين سازمان با اتكا به تعهد و دانش تخصصی اعضای خود و با بهره مندی از فضاها، امكانات و تجهيزات آزمايشگاهی و كارگاهی، به توانايی های تخصصی ويژه ای در رشته های فنی و مهندسی دست يافته و طی بيش از حدود چهل سال فعاليت علمی، ضمن همكاری با مراكز تحقيقاتی صنايع مختلف كشور، بيش از 2000 طرح و پروژه تحقيقاتی را در راستای رفع نیازهای صنعتی کشور، با تأکید بر آموزش های تخصصی، با موفقيت اجراء كرده است.

اين سازمان تحقيقاتی و توسعه فناوری در سال 1379 اقدام به تأسيس پژوهشكده توسعه تكنولوژی صنعتی نمود، كه در حال حاضر با داشتن موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری فعاليت می كند.

ساختار سازمان

فهرست