آزمایشگاه لایه نشانی لایه نازک

آزمایشگاه لایه نشانی لایه نازک دارای سه دهه تجربه در زمینه ارائه خدمات تخصصی لایه نشانی لایه نازک با دقت نانومتر می باشد.

این مجموعه هم اکنون مجهز به سیستم های لایه نشانی مگنترون اسپاترینگ، الکترون گان، تبخیر مقاومتی حرارتی، اتاق ها و میزهای تمیز، کوره عملیات حرارتی و دستگاه اسپکتروفتومتر است.

خدمات و توانایی های تخصصی:آزمایشگاه لایه نشانی لایه نازک

 • پوشش دهی با انواع لایه های نازک فلزی و دی الکتریک به روش های ذیل:
  – تبخیر حرارتی مقاومتی
  – تبخیر حرارتی با تفنگ الکترونی
  – مگنترون اسپاترینگ DC
  – راکتیو اسپاترینگ
 • مجهز به کامل ترین بانک انواع تارگت های فلزی و دی الکتریک شامل:

Al, Ti, Mo, Cr, Co, Cu, Ni, Fe, Zn, ITO, ZrO٢, ZnO, MgO, AZO, Al٢O٣, Zr, Sn, SiO٢, C, TiO٢, . . .

 • مجهز به بانک انواع پودر، شمش، قرص و دانه های فلزی و غیرفلزی شامل:

MgF٢, TiO٢, Cr٢O٣, SiO٢, Pt, Sn, Cr, Ni, Al, Pb, In, Ag, Au, . . .

 • عملیات حرارتی بر روی لایه های نازک در اتمسفر گازهای آرگون، نیتروژن و اکسیژن با قابلیت برنامه ریزی در ٩ برنامه٩ مرحله ای تا ١٢٠٠ درجه سانتی گرادآزمایشگاه لایه نشانی لایه نازک
 • اسپکتروفتومتری:
  – اندازه گیری طیف عبور، بازتاب و جذب برای تمام لایه های فلزی و دی الکتریک در گستره طول موج ٢٠٠ تا ١١٠٠ نانومتر
  – فتولومینسانس، رنگ سنجی و غلظت سنجی
  – اندازه گیری ضخامت و طیف پاشندگی لایه های دی الکتریک

 

 

اعتبارات شبکه آزمایشگاهی در پاییز سال 1401 اعلام شد؛ 200 میلیون ریال اعتبار به اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می شود.برای کسب اطلاعات بیشتر روی عنوان کلیک نمایید.

 

عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

آزمایشگاه لایه نشانی لایه نازک

تمامی آزمایشگاه های پژوهشی در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های خصوصی در سراسر کشور می توانند عضو شبکه ازمایشگاهی فناوری های راهبردی شوند.

برای آگاهی از نحوه ثبت نام و عضویت آزمایشگاه ها در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بر روی آدرس زیر کلیک نمایید.

https://labsnet.ir/page/3732