ویژگی ها:

کابین کنترل یکی از اجزای دستگاه لوله مغزی سیار است که وظیفه کنترل و مانیتورینگ قسمت‌های دیگر را بر عهده دارد. کابین از نظر ساختاری شامل بخش‌های زیر است:
سازه اصلی (اتاق کابین، اسکید بالا و پائین، پله‌ها و راهروهای جانبی)، پنل اپراتوری، سیستم هیدرولیک، سیستم پنوماتیک، سیستم ابزار دقیق، سیستم الکتریکی و سیستم نرم‌افزاری مانیتورینگ