محصولات

طراحی و ساخت ماژول سرویس بهداشتی وکیوم کنترلی قطارهای مسافری

پروژه ها

مشارکت در طرح راه‌اندازی توربوترن

مشاوره و نظارت فنی بر ساخت تابلوهای برق واگن مولد برق

طراحی و ساخت 20 دستگاه يونيت ميكروپروسسوری كنترل دمای توربوترن

فهرست