• طراحی و ساخت ژیروسکوپ فیبر نوری
• طراحی و ساخت میکرومتر اپتیکی دیجیتال
• طراحی و ساخت ذره‌شمار لیزری
• طراحی و ساخت شمال‌یاب ژیروسکوپی فیبر نوری
• طراحی و ساخت انواع تجهيزات كمك آموزشی مانند ميكروسكوپ، اپك، كيت آموزشی اپتيک
• طراحی و ساخت سامانه‌های اپتیکی مورد استفاده در صنعت، پزشکی و چشم‌پزشکی مانند لنزومتر، چارت پروژکتور، رفرکتومتر، میکروسکوپ اتاق عمل، فورمیرور و …
• طراحی و ساخت میکروساختارها با قطعات اپتیکی
• طراحی و ساخت آنتن‌های مخابراتی
• طراحی و ساخت PTS
• طراحی و ساخت RVR

 

کاتالوگ معرفی محصولات و خدمات مرکز اپتیک

61694156
سوابق و تجربیات