مراکز خدمات تخصصی اپتيک و ميکروالکترونيک سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شريف از بدو تأسيس در حوزه اپتيک، فوتونيک و ميکروالکترونيک فعاليت نموده است.

مرکز خدمات تخصصی اپتيک از سال 1362 در حوزه طراحی، ساخت و توليد قطعات اپتيکی دقيق فعاليت داشته، بخش عمده نياز صنايع مختلف کشور را پاسخگو بوده است.

اين مرکز از سال 1370 به حوزه طراحی، ساخت و توليد سامانه‌های اپتيکی و از سال 1386 به حوزه طراحی، ساخت و توليد سيستم‌های الکترواپتيکی ورود پيدا کرده و تاکنون پروژه‌های شاخصی را با صنايع مختلف از جمله نظامی، پزشکی، معدنی، نفت، نيروگاهی، آموزشی و بخش خصوصی با موفقيت اجرا کرده است.

 

زمینه‌های فعالیت مرکززمینه‌های فعالیت اپتیک

  • طراحی و ساخت سامانه‌های اپتیکی و الکترواپتیکی
  • طراحی، ساخت و تولید قطعات اپتیکی دقیق
  • ارائه خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، مشاورۀ فنی و همکاری مشترک، مهندسی معکوس و تدوین استاندارد
  • تهیه و تأمین مواد مرتبط با محورهای فعالیت مرکز

 

 

کاتالوگ معرفی محصولات و خدمات مرکز اپتیک