ثبت اختراع‌ها

  1. ثبت اختراع‌ها
'گواهی ثبت اختراع تست آند 1395
ثبت اختراع هوشمند خودرو 1393
ثبت اختراع شعله بین 1393
ثبت اختراع تست حلقه الکتریکی 1393
ثبت اختراع اوره فسفیت 1392
ثبت اختراع میکرومتر 1392
ثبت اختراع فیلتر نوری 1392
ثبت اختراع دستگاه اندازه گیری قطر ذرات 1387
ثبت اختراع حسگر 1393
كاتد كندوپاش 05
ثبت اختراع بدنه هواپیما 1387
ثبت اختراع اتصال پیچشی 1387
ثبت اختراع اسپارتیوپ 1387
ثبت اختراع اسپار مستطیل 1387
ثبت اختراع بال فوق سبک 1387
ثبت اختراع بال هواپیما 1387
ثبت اختراع دم افقی 1387
ثبت اختراع دم عمودی 1387
ثبت اختراع ریب هواپیما 1387
ثبت اختراع ارابه فرود 1387
ثبت اختراع‌ها
ثبت اختراع‌ها
ثبت اختراع‌ها
ثبت اختراع‌ها
ثبت اختراع‌ها
ثبت اختراع ضخامت سنج
ثبت اختراع تميز کننده پلاسمائي 1387
ثبت اختراع لایه نشانی با لیزر 1387
ثبت اختراع‌ها
ثبت اختراع سیستم اتاقک قدامی 1387
ثبت اختراع طراحی عدسی های ویترکتومی معاینه چشم 1387
ثبت اختراع میکروسکوپ دانش آموزی 1386
گواهينامه ثبت لايه نشاني در خلاء 1386
مذاب ريسي 1386 09
كاتد اسپاترينگ سه اینچ 07
سيستم نيمه خودكار اسپاترينگ 06
خلا (4) منبع تبخیر 1386