زمینه های فعالیت

مرکز خدمات تخصصی اپتیک سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از بدو تأسیس در حوزه اپتیک، فوتونیک، الکترواپتیک و اپتومکانیک فعالیت نموده است. این مرکز از سال ۱۳۶۲ در حوزه طراحی، ساخت و تولید قطعات اپتیکی دقیق فعالیت داشته، پاسخگوی بخش عمده نیاز صنایع مختلف کشور بوده است.

این مرکز از سال ۱۳۷۰ به حوزه طراحی، ساخت و تولید سامانه‌های اپتیکی و از سال ۱۳۸۶ به حوزه طراحی، ساخت و تولید سامانه‌های الکترواپتیکی ورود پیدا کرده و تاکنون پروژه‌های شاخصی را با صنایع مختلفی از جمله نظامی، پزشکی، معدنی، نفت، نیروگاهی، آموزشی و بخش خصوصی با موفقیت اجرا کرده است.

فهرست