ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف

  1. ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف

نقش آفرینی در ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی‌شریف

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به عنوان یک سازمان پیشگام در انجام فعالیتهای پژوهشی کاربردی و خدمات تخصصی در حوزه فناوری‏های نو نقش مکملی در منطقه نوآوری شریف به عهده دارد. این سازمان با دو برند متمایز یعنی پژوهشکده توسعه تکنولوژی و مرکز نوآوری – شتابدهی (منش) به عنوان بازیگر متمایز و مؤثر در این زیست بوم، با توجه به تجربه و سابقه نزدیک به چهل سال پژوهش و نوآوری، در این منطقه ایفای نقش خواهد نمود.
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف که در سال ۱۳۹۵ تأسیس شد تلاش دارد تا با مدیریت یکپارچه فعالیت‏های زیست‏بوم نوآوری شریف، به توسعه‌ی کسب‏وکارهای فناور در مراحل مختلف رشد کمک نماید. این مجموعه، علاوه بر اقدامات نهادهای زیرمجموعه (مجتمع‌های فناوری، مرکز رشد، شتابدهنده و مرکز کارآفرینی)، با اجرای برنامه‌های مختلف حمایتی و مدیریت ظرفیت‌های دانشگاهی، در حال ایجاد منطقه‌ای ویژه برای حضور و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در اطراف پردیس اصلی دانشگاه صنعتی شریف است. این منطقه با نام ناحیه‌ی نوآوری شریف، بین خیابان آزادی و سه بزرگراه شیخ فضل الله نوری، یادگار امام و جناح قرار گرفته و حدود ۲۵۰ هکتار وسعت دارد. این پارک دانشگاهی در نظر دارد تا با ایجاد تعامل دوطرفه و سازنده با بدنه‌ علمی دانشگاه و بخش خصوصی توانمند، به بروز استعدادها و شایستگی‌های دانشگاهیان کمک کند و به یک الگوی ملی در زمینه توسعه پایدار و ارزش‌آفرینی در سطح جامعه تبدیل شود.

ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف