سوابق و تجربیات

طراحی و ساخت تجهیزات و محصولات الکترونیک (نمونه، تیراژ اندک، تیراژ انبوه) در حوزه های ذیل:

  • الکترونیک خودرو (ECU و …)
  • بردهای الکترونیکی لوازم خانگی (لباسشویی، جاروبرقی، یخچال و …)
  • تجهیزات میترینگ در حوزه نفت و گاز (فلوکامپیوتر و ایستگاه های میترینگ Custody Transfer)
  • بردهای الکترونیکی در صنعت نفت و گاز (تجهیزات کنترل و ابزار دقیق)
  • بردهای خاص الکترونیکی صنعتی (صنایع مختلف)
Electronic Control Unit ECU