زمینه های فعالیت

  • طراحی و ساخت سیستم کامپیوتری اندازه گیری ابعادی
  • طراحی و ساخت ماژول های الکترونیکی اندازه گیری و میترینگ نفت خام
  • طراحی و پیاده سازی سیستم ردیابی و مونیتورینگ اطلاعات خط مونتاژ موتور پژو ایران خودرو
  • طراحی و ساخت سیستم کامپیوتری سنجش سطح مخازن نفت پالایشگاه کرمانشاه
  • طراحی و ساخت سیستم کنترل خشک کن برقی هوای پالایشگاه تهران
  • طراحی و ساخت کارت های ترانسمیتر سطح مخازن پالایشگاه تهران
فلوکامپیوتر