محصولات

flooKAMP

طراحی و ساخت دستگاه فلوکامپیوتر

Electronic Control Unit ECU

طراحی و ساخت سیستم الکترونیکی کنترل موتور خودرو (ECU)

فلوکامپیوتر

طراحی و ساخت کارت های الکترونیکی دستگاه فلوکامپیوتر میترینگ

FIELD475 300x300 1

میتر آلتراسونیک

پروژه‌ها

Compressor thermal alarm system 1

پايش هشدار حرارتی کمپرسور

mechanic 1

طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گيری شاتون

kart

تدوين دانش فنی، طراحی و ساخت ماژول‌های الكترونيكی اندازه‌گيری و ثبت نفت صادراتی

65464 1

اندازه گيری سنجش سطح مخزن پالایشگاه تهران

نیاز به راهنمایی دارید؟