زمینه های فعالیت

  • حوزه کنترل توربین
  • حوزه تست توربین
  • حوزه کنترل ریلی

Turbine engine control and testing system 1

نیاز به راهنمایی دارید؟