محصولات

3 tablo palayshgah tehran

سيستم کنترل خشک کن برقي هواي مصرفي پالايشگاه تهران

پروژه‌ها

65464 1

اندازه گيری سنجش سطح مخزن پالایشگاه تهران

Turbine engine control and testing system 1

سيستم کنترل و تست موتور توربين

فناوري شناسايي با استفاده از امواج راديوييRFID و انتخاب تجهيزات مناسب AEI براي رديابي ناوگان ريلي كشور e1615792298663

مطالعه فناوری شناسايی با استفاده از امواج راديويی (RFID) و انتخاب تجهيزات مناسب AEI برای رديابی ناوگان ريلی كشور

Turbotron startup 1

مشارکت در طرح راه‌اندازی توربوترن

Electrical panels of electric generating wagons 1

مشاوره و نظارت فنی بر ساخت تابلوهای برق واگن مولد برق

Turbotron startup 1

طراحی و ساخت 20 دستگاه يونيت ميكروپروسسوری كنترل دمای توربوترن

Measuring tools and well equipment 1

تدوين دانش فني، طراحي، مشاوره و ساخت قطعات، فيكسچر، ابزارهاي اندازه‌گيري، ماشين‌آلات و نصب ملزومات تجهيزات سرچاهي

Compressor thermal alarm system 1

طراحي و ساخت دستگاه سيستم هشدار حرارتي كمپرسور

65464 1

اندازه گيری سنجش سطح مخزن پالایشگاه تهران

Electric air dryer control system 1

سيستم کنترل خشک کن برقی هوای مصرفی پالايشگاه تهران

نیاز به راهنمایی دارید؟