برخی از سوابق و تجربيات

 • طالعه و بررسی تغییرات سواحل استان بوشهربا استفاده از تصاویر ماهواره ای در محیط GIS
 • امکان سنجی ایجاد تسهیلات بازیافت کشتی ها
 • استقرار و بروزرسانی سامانه مدیریت HSE در شهردای تهران
 • مدیریت و امحاء سموم سنواتی و غیر قابل مصرف
 • مطالعات اثرات زیست محیطی طرح جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح شهر تهران
 • تدوین معیار مصرف انرژی فرآیند الفین جهت بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای منتخب صنایع پتروشیمی
 • شناسایی و ثبت موقعیت جغرافیایی پایشگاه ها و کریدورهای ارتباطی زیستگاه ها و تهیه نقشه های GIS جاجرود و شرح
 • عملیات پروژه رفع تعارضات و تخریب محیط های طبیعی جاجرود
 • تدوین برنامه عملیاتی مونیتورینگ و پایش آلودگی هوا
 • انجام پروژه طراحی و اجرای دوره های آموزشی و اطلاع رسانی جهت مقابله با آلودگی هوا در هنگام بروز بلایای طبیعی
 • نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزش محیط زیست
 • تدوین دستورالعمل نحوه حمایت از واحدهای بازیافت کننده پسماند های برقی و الکترونیکی
 • طرح توجیهی و تفضیلی اثر طبیعی ـ ملی کوه نمک
 • انجام مطالعات براورد میزان حساسیت تقاضای سفر در تهران
 • تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماند صنعتی و ویژه
 • ارزیابی اثرات توسعه مطالعات محیط زیست، طرح مجموعه گردشگری دریاچه البرز
 • تهیه شناسنامه اکولوژیک پارک های منطقه ۱۶ شهرداری تهران
 • ارائه خدمات زیست محیطی بر مبنای 14031ISO
 • شناسایی زیستگاه های حساس شهرستان «دیر» و پتانسیل یابی صنعتی
 • انجام مطالعات ارزش گذاری اقتصادی سایت تالاب های حوضه آبریز رودخانه جاجرود
 • بررسی و شناسایی فلورمیکروبی آب های آلوده نفتی سواحل شهرستان بوشهر و گناوه و چگونگی بکارگیری میکرو ارگانیسم ها در مبارزه با آلودگی های نفتی
27
28