زمینه های فعالیت

• سیاست و خط مشی

مروری بر کارنامه آموزش عالی در اقصی نقاط دنیا و در طول حیات نهادهای آموزشی اعم از دانشگاهها و موسسات و نهادهای آموزشی دیگر نشان می دهد که تحصیلات تکمیلی پژوهش محور الگوی بسیار رایج و تأثیرگذار در تربیت پژوهشگران و محققان برجسته در تمامی حوزه‌های تولید علم است. در حقیقت الگوی آموزشی مبتنی بر تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در تربیت نیروهای متخصص و آشنا به مطالعات بنیادی – توسعه‌ای و کاربردی نقش کلیدی داشته و در شکل‌گیری تحقیقات توسعه ای- کاربردی در نهادها و سازمانها و بنگاههای اقتصادی نقش اصلی را ایفا نموده است، به طوری که امروزه نقش تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای لازم در تمامی سطوح حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای در سطوح فراکلان، کلان، میانی و خرد بدیهی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، تجربیات کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای اسلامی، موفقیت این نوع نگاه به آموزش را در حل مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف با رویکرد مسئله ‌محوری تأئید می‌نماید. از طرف دیگر با توجه به غلبه آموزش محوری در اکثر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کشور، به دلیل حجم عظیم تقاضا برای آموزش عالی و ضعف ساختارهای موجود در آموزش عالی کشور در ایجاد آموزش پژوهش ‌محور، فضا و بسترهای لازم جهت گسترش پژوهش بومی بسیارکمتر مورد توجه قرار گرفته است. بدلایل فوق با توجه به دغدغه بجا و تعیین کننده مسئولان آموزش عالی کشور، راه‌اندازی تحصیلات تکمیلی پژوهش محور جهت تحقق اهداف بلند و والای نظام جمهوری اسلامی در توسعه کشور ضروری می نمایید.

اهداف :

اهداف تحصیلات تکمیلی این پژوهشکده را می توان به شرح ذیل بر شمرد:

– جهت دادن موضوعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سوی اولویتهای توسعه کشور
– بستر سازی برای ایجاد دوره های دکتری در کلیه رشته های مرتبط با زمینه های فعالیت علمی این پژوهشکده
– توجه خاص به ارائه دوره های بین رشته ای مورد نیاز در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

ویژگی های تحصیل در پژوهشکده توسعه تکنولوژی:
۱- امکان فعالیت و همکاری در پروژه های کاربردی و کارفرمایی
۲- ورود عملی به فضای کسب و کار تخصصی و کارآفرینی
۳- کسب تجربه ی کاری حین تحصیل و آشنایی با فرایندهای عملی ارتباط با صنعت
۴- امکان بهره مندی از استخدام به عنوان عضو هیات علمی جهاددانشگاهی با بورس تحصیلی در صورت کسب رضایت از عملکرد دانشجو
۵- امکان بهره مندی از حقوق مناسب درحین تحصیل در صورتی که پایان نامه مرتبط با یک پروژه کارفرمایی باشد.