حوزه مدیریت پروژه

  1. حوزه‌ها
  2. حوزه مدیریت پروژه
شو مدیریت پروژه scaled

محصولات و پروژه ها

۱۵۰۷۲۷

با رای سهامداران شرکت نور پرتو آزمای بینا، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و بازرسان این شرکت انتخاب شدند

tafonameh takin 01 14020231

امضا تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی بین سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو

1

پنل تخصصی “مدیریت انتقال فناوری نمک زدایی و تعمیق ساخت داخل آب شیرین کن” با حضور متخصصان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد

شاخص گروه جهش14020219

آگهی تاسیس گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف در روزنامه رسمی منتشر شد

شاخص گروه جهش14020219

گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف با دریافت شناسه ملی، رسما آغاز به كار كرد

آموزشی ایزو1 ۲۱۰۰۱ 14020212 1

اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت آموزشی ایزو ۲۱۰۰۱ توسط مرکز آموزش های تخصصی کاربردی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

istock 1205896326 scaled TREX

معماری سازمان

Process Managementr Business Image 3 TREX

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

macbook 2 1 1024x683 TREX

هوش تجاری