حوزه مدیریت پروژه

  1. حوزه‌ها
  2. حوزه مدیریت پروژه
  3. برگه 6
شو مدیریت پروژه scaled

محصولات و پروژه ها

Bazdid Dr deghani 14010526

رییس جهاددانشگاهی در بازدید از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف: خوشنامی از مهم‌ترین ویژگی‌های جهاددانشگاهی در جامعه است

Jazbe niroo mekatronic 14010524

دعوت به همکاری

Sardar Jahad Sharif A05

جهاددانشگاهی زیست بوم نوآوری نخبگان ایران/ معرفی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و پژوهشكده توسعه تكنولوژی صنعتی (فیلم)

Etram 02

50 میلیون یورو صرفه جویی ارزی با ساخت دستگاه لوله مغزی سیار در جهاددانشگاهی/ایجاد اشتغال مستقیم برای 400 نفر

Barzin 01

ایران قطب علمی و تولیدی شعله‌بین در منطقه / فرصت حضور در بازارهای خارجی و صادرات

Satarin 01

پیشگیری از ورود خسارت به تولیدکننده و مصرف‌کننده با توسعه خدمات آزمایشگاه متالورژی

DR Mardani 01

بومی‌سازی برج پاتیل گردان ریخته‌گری پیوسته در جهاددانشگاهی صنعتی شریف/طراحی، ساخت و راه‌اندازی بازوهای کامپوزیتی برای اولین بار در کشور

Dr deghani 03 14010504

برنامه‌های رییس جهاددانشگاهی برای ایجاد زیست بوم نوآوری نخبگان ایران

Ebrahim raeisi 01

رییس جمهور در مراسم دیدار با پژوهشگران و مدیران جهاددانشگاهی: شرط واردات، انتقال تکنولوژی با نظارت جهاددانشگاهی