حوزه مدیریت پروژه

  1. حوزه‌ها
  2. حوزه مدیریت پروژه
  3. برگه 6
حوزه مدیریت پروژه

محصولات و پروژه ها

یازدهمین کنفرانس ملی خلأ ایران ۲۲ آذرماه برگزار می شود

یازدهمین کنفرانس ملی خلأ ایران ۲۲ آذرماه برگزار می شود

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف نیروی امریه جذب می نماید

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف نیروی امریه جذب می نماید

اجرای پروژه ساختمان زیست بوم نوآوری جهاددانشگاهی صنعتی شریف آغاز شد

اجرای پروژه ساختمان زیست بوم نوآوری جهاددانشگاهی صنعتی شریف آغاز شد

فراخوان جذب نخبگان در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

فراخوان جذب نخبگان در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

پویش ملی سوغات اربعین توسط معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با مشارکت و همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد الزهرا برگزار شد

پویش ملی سوغات اربعین توسط معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با مشارکت و همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد الزهرا برگزار شد

افتتاح چهل و چهارمین شعبه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف

افتتاح چهل و چهارمین شعبه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف

دفاع دانش بنیان در دانشگاه ها، علاوه بر رفع نیازهای ضروری جنگ تحمیلی، خودباوری را در دانشجویان افزایش داده بود

دفاع دانش بنیان در دانشگاه ها، علاوه بر رفع نیازهای ضروری جنگ تحمیلی، خودباوری را در دانشجویان افزایش داده بود

حوزه مدیریت پروژه

دوره جامع مدیریت محصول

همکاری‌های مشترک جهاددانشگاهی و ایران‌خودرو توسعه می‌یابد/ تاکید به بهره‌مندی از ظرفیت‌های فناورانه این نهاد

همکاری‌های مشترک جهاددانشگاهی و ایران‌خودرو توسعه می‌یابد/ تاکید به بهره‌مندی از ظرفیت‌های فناورانه این نهاد