قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی با اتکا به تجربه سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
با ۳۰ سال سابقه طراحی و ساخت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق، در سال ۱۳۹۰ موفق
به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری گردید.
این سازمان با توجه به بستر فراهم شده و با ایجاد تمرکز و انسجام در زمینه
اندازه گیری دقیق ابعادی، رسالت سنگین معرفی و تبیین موضوع و تشریح جایگاه آن را داشته و در صدد فراهم ساختن زمینه های کاربردی این مقوله با همکاری همه خبرگان و صاحب نظران می باشد.

اهداف:
• تعریف و انجام پروژه های تحقیقاتی در راستای اولویت های تحقیقاتی کشور در حوزه ابزارهای اندازه گیری ابعادی
• جذب و توسعه فناوری های نوین در رشته های مختلف صنعتی در حوزه اندازه گیری
• حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در راستای بومی سازی، ترویج و جذب تکنولوژی ها و ابزارهایاندازه گیری دقیق
• تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنایع کشور و آزمایشگاه ها در زمینه اندازه گیری ابعادی
• همکاری با مراکز تحقیقاتی، شرکت ها و موسسات خارج از کشور و Joint با آن ها به منظور انتقال و بهره برداری از ابزارها وتجهیزات اندازه گیری به روز دنیا
• الزام و حمایت اعضای هیأت علمی و محققان قطب به ارائه و نشر نتایج تحقیقات
• تجاری سازی نتایج تحقیقات محققان قطب اندازه گیری دقیق
• انعقاد قراردادهای پژوهشی با مراکز صنعتی و تخصصی
• ارائه مشاوره به مسئولان ارشد نظام جهت اتخاذ سیاست های راهبردی در حوزه ابزارهای اندازه گیری در سطح ملی

[post_thumbnail]