انجمادسریع محصولات

دستگاه ذوب ريسی تحت گاز محافظ (Protective Gas Melt Spinner)

LTS

سيستم لايه نشانی با ليزر پالسی مدل LTS

5646464

سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ در خلأ بالا مدل MSS

partow

سیستم کامل لایه نشانی و زدایش مجهز به چشمه یون، تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتداسپاترینگ مدل‌های ITS و IDS

21

سیستم لایه‌نشانی تبخیر در خلأ بالا مدل‌های ETS و EDS

تجهیزات جانبی

slid hkala 2 1slid hkala1slid hkala2

نیاز به راهنمایی دارید؟