2
ثبت اختراع ضخامت سنج
خلا (4) منبع تبخیر 1386
ثبت اختراع تميز کننده پلاسمائي 1387
ثبت اختراع لایه نشانی با لیزر 1387
مذاب ريسي 1386 09
كاتد اسپاترينگ سه اینچ 07
سيستم نيمه خودكار اسپاترينگ 06
كاتد كندوپاش 05
گواهينامه ثبت لايه نشاني در خلاء 1386